Oferta

W cenie czesnego zapewniamy:

 

 

Dodatkowo oferujemy:

 

 

Dzieciom nie uczęszczającym do Karuzeli proponujemy: